This is a free Purot.net wiki
  • View:

Kahvin tuoksua ja makua etusivu

Tervetuloa Kahvin tuoksua ja makua -luentomateriaalin valmisteluryhmään

Keitetääs kahvit  on maa- ja kotitalousnaisten vuoden  2012 järjestökampanja. Kahvin  makua ja tuoksua wiki-sivuilla laaditaan yksi kampanjan toteutuksen tueksi tarkoitettu materiaalipaketti.

Keitetääs kahvit -järjestökampanjan tavoitteena on luoda yhdistyksille mukavaa yhteisöllistä toimintaa sekä lisätä kahviin ja kahvin valmistukseen liittyvä tietoutta.

Keitetääs kahvit -järjestökampanjaa voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Tässä tehtävässä laaditaan kokousesitelmäksi sopiva materiaalipaketti kahvitietoudesta ja siitä mitä pitää ottaa huomioon isoja kahvituksia järjestettäessä.

Kampanjaa voidaan toteuttaa myös:

  • kutsumalla naapuriyhditys kahvikutsuille
  • maistelemalla eri kahvilaaduista eri menetelmillä valmistettuja kahveja
  • pitämällä kahviin liittyviä näyttelyitä (kahvikupit, kahvipannut, pannumyssyt, jne.) esim. kirjastossa
  • maistelemalla eri kahvilaatuja eri leivonnaisten kanssa etsien makupareja
  • järjestämällä kahvileivonnaisista kurssi keräämällä vihkonen parjaista kahvileivonnaisohjeista
     

 

Kahvi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username