This is a free Purot.net wiki
  • View:

Tutustu aiheeseen ja ilmoittaudu mukaan

7 nopeinta pääsee mukaan, ohjeet ilmoittautumiseen

Tutustu ensin sivustoon ja tehtävään.

Nopeimmat pääsevät yhdessä  tekemään kahviaiheista PowerPoint -esitystä esimerkiksi kokousesitelmäksi. Esitys tulee  kaikkien neuvojien  hyödynnettäväksi muissakin tilanteissa, missä kyseistä  materiaalia tarvitaan, esimerkiksi kurssin materiaalina. 

Osallistumalla tähän projektiin opit samalla käyttämään purot.net-wikipohjaa. Käytä siis tämä tilaisuus hyväksesi ja opi hyödyntämään sosiaalista mediaa koulutusmateriaalin luomiseen ja yhteisenä työskentely-ympäristönä.

Tässä voimme porukalla jakaa tehtävää osiin, jolloin tekeminen ei muodostu rasitteeksi yhdelle. Samalla opimme toinen toisiltamme.

Rekisteröidy palveluun ylhäällä sinisessä palkissa lähellä oikeaa reunaa olevasta rekisteröidy-painikkeesta. Hyväksyn sinut wikin jäseneksi, jonka jälkeen voit varata sivulta PowerPoint -esityksen sisältö ja "varauslista", sen aihealueen, josta haluat valmistella materiaalin.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username