This is a free Purot.net wiki
  • View:

Kahvitastingin järjestäminen

N.N työstää tähän kahvitastingin järjestämiseen liittyviä asioita / ohjeita:

Kahvitastingin järjestäminen -diat valinnut N.N kirjoittaa kahvitastingin järjestämiseen liittyviä asioita (yhden dian tekstit + mahdolliset kuvat / yksi tekstiruutu). Perusohjeena 3 - 5 asiaa / dia, jotta saan asiat sopimaan yhdelle dialle. Lisäksi voit tuoda tähän kuvia (tarkista oikeudet, pienennä ne valmiiksi), joita haluat esitykseen. Muut voivat kommentoida viereisellä keskustelupalstalla, mutta jätä korjaaminen tekijälle itselleen. Katso ohjeet myös PowerPoint -esityksen sisältö ja varauslista kohdasta.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username