This is a free Purot.net wiki
  • View:

Työn tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteet

Työn tavoitteena on yhdessä koota materiaali PowerPoint esityksenä kahviin liittyvistä tiedoista ja ja isojen kahvitusten hoitamiseen liittyvistä asioista mm. kokousluennon aiheeksi yhdistysten kokouksiin. Materiaalia tai sen osia voi käyttää myös kurssimateriaalina.

Prosessin aikana mukaan lähteneet neuvojat tuottavat materiaalin yhdessä Katjan ja Helenan kanssa. Samalla opiskellaan kahviin liittytyviä asioita  taustatiedoksi  annettavien aiheiden  pohjalta keskustele & ideoi -osiossa yhdessä keskustellen. 

Muille neuvojille järjestetään ConnectPro -koulutus, jossa kaikki tätä projektia valmistelleet esittelevät materiaalin ja tausta-aineiston muille neuvojille, jotka eivät ole olleet  materiaalin työstövaiheessa.

Tehtävän työstön aikana opiskellaan sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia opiskelussa ja esitysmateriaalin valmistuksessa.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username