This is a free Purot.net wiki
  • View:

Kahvin historiaa

N.N työstää tähän kahvin historiaa liittyviä asioita / ohjeita:

Kahvin historiaa diat varannut N.N työstää  tämän ohjeen alle tuleviin uusiin tekstiruutuihin (kun viet kursosin tämän ruudun alapuolelle, siihen ilmestyy teksti:lisää tähän)  kahvin historiaan liittyviä asioita (yksi  tekstiruutu / yhden dian tekstit + mahdolliset kuvat). Perusohjeena 4 - 5 asiaa / dia, jotta saan asiat sopimaan yhdelle dialle. Lisäksi voit tuoda tähän kuvia (pienennä ne valmiiksi, huomioi oikeudet), joita haluat esitykseen. Muut voivat kommentoida viereisellä keskustelupalstalla, mutta jätä korjaaminen tekijälle itselleen. Katso ohjeet myös PowerPoint -esityksen sisältö ja varauslista kohdasta.

Yksi tarina kahvijuoman keksimisestä

Erään tarinan mukaan kahvin keksivät vuohiaan paimentavat munkit Etiopiassa. Kun vuohet söivät punaisia marjoja, niistä tuli levottomia. Maisteltuaan kitkeriä marjoja yksi munkeista heitti ne nuotioon. Pian tuhkasta nousi huumaavan hyvä tuoksu. Munkki poimi siemenet, murskasi ne ja sekoitti kuumaan veteen. Juoma oli karvasta, mutta sillä oli piristävä vaikutus.

Kahvi valloitti Pohjolan 200-300 vuotta sitten. 1800- luvulle tultaessa kahvi oli kotiutunut suomalaisiin herrasperheisiin ja kahvielämä kukoisti Helsingissä. Vuosisadan lopulla kahvia maisteltiin jo joka talossa ja töllissä, kussakin varojen mukaan.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username