This is a free Purot.net wiki
  • View:

Tehtävät

Sisältöalue

1. Katja ja Helena laativat aiheet / otsikot PowerPoint - esitykseen, jotka varataan PowerPoint -esityksen sisältö ja varauslista sivulla. Keskustele ja ideoi -osiossa tyylillä "nopeat syövät hitaat". 

2. Jokaisen aihealueen diojen materiaali työstetään omalla sivulla omassa aihealueessa (ks. aihealueet vasemmasta sarakkesta: Kahvin historia, Suomalainen kahvikulttuuri, Pavusta kahvijauheeksi jne...).

3. Jokaisen aihealueen tekijä koostaa aiheestaan muutaman dian verran materiaalia, jotta tämä yhteinen kokonaisuus on sopiva kokousluennoksi. Tarvittaessa Katja ja Helena tiivistävät materiaalia.

4. Kokoa yhden dian asiat (3 - 5 kohtaa yhtä diaa kohti) aina yhteen keskisarakkeen tekstiruutuun. Uusi tekstiruutu ilmestyy entisen alle kun viet kursorin valmiin ruudun alle. Uudessa tekstiruudussa lukee: Lisää tähän

5. Osallistujat tekevät itsenäisesti aihealueensa diojen materiaalit, joita toiset voivat kommentoida vieressä olevassa keskustele ja ideoi -keskusteluruudussa, jolloin saadaan opiskeluun toisia näkökulmia ja yhtesöllisyyttä.

6. Helena kokoaa  muotoilee kootut asiat yhtenäiseksi PovwerPoint-esitykseksi.

7. Lisäksi käydään keskustelut -sivuilla muutamia keskusteluja kahviin liittyvistä asioista, johon Katja ja Helena laativat aiheet. Keskustelu käydään keskustele ja ideoi -osiossa. Jokaiselle keskusteluaiheelle on oma sivu. Keskustelut ovat osittain mielipiteitä sekä ja syventävät  kahvitietoutta. Ne ovat myös yhtenä pohjatietona neuvojien yhteisessä ConnectPro -palaverissa.

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username